İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programına ilişkin başvurular 28.12.2015-15.01.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan

İŞTİRAKLARIMIZ