SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

ÜYE KAYIT

a) Gerçek kişiler için:

1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

3) Noter tasdikli imza sirküleri.

4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.

6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli  görülecek diğer belgeler.

8) Dilekçe.

 

 

b) Tüzel kişiler için:

1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı  veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.

2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.

5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana  sözleşme örneği.

7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli  görülecek diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

 

Kayıt Ücreti

Fevkalade Derece  (450 TL)

1.Derece                 (400 TL)

2.Derece                 (350 TL)

3.Derece                 (325 TL)

4.Derece                 (300 TL)

5.Derece                 (280 TL)

6.Derece                 (260 TL)

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Aidat Ücreti

Fevkalade Derece  (450 TL)

1.Derece                 (400 TL)

2.Derece                 (350 TL)

3.Derece                 (325 TL)

4.Derece                 (300 TL)

5.Derece                 (280 TL)

6.Derece                 (260 TL)

 

 

2

BORSA SİCİL

KAYIT SİLME

 

1. Dilekçe

2. Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış yazı.

3. Vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Ücretsiz

3

BORSA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER

 

1.Belge Bedelleri

2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler

3.Yerli Malı Belgesi

4.Kayıt ve Sicil Sureti

5.İmza Tatbik Onayı

6.Fatura Onayları

7.Bültenler

8.Eksper Raporları

9.Analiz Raporları

 

 

10 DAKİKA

1.Belge Bedelleri(Ücretsiz)

2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına  İlişkin Belgeler (Ücretsiz)

3.Yerli Malı Belgesi(Ücretsiz)

4.Kayıt ve Sicil Sureti (Ücretsiz)

5.İmza Tatbik Onayı(Ücretsiz)

6.Bültenler(Ücretsiz)

7.Eksper Raporları (Ücretsiz)

8.Analiz Raporları (Ücretsiz)

9.İhracat Tescili (Ücretsiz)

4

 

BORSA TESCİL

İŞLEMİ

 

-Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur.

-Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil)  Borsaya tescil ettirilir.

Tescil Belgeleri

Alım Tescil Beyannamesi

Satım Tescil Beyannamesi

Alım Satım Beyannamesi

Alivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi

İhracat Beyannamesi

İthalat Beyannamesi

10 DAKİKA

Muamele Tescil Ücreti

(Müstahsil ve Fatura Alım Satım  Tutarlarının Binde Biri Nispetinde ve Her Faturada/Makbuzda Tavan 300 TL)