MİSYONUMUZ

  • Başta alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek ortamları yaratmak,
  • alım-satım işlemlerini tescil etmek,
  • bu işlemlere ilişkin İstatistikleri hazırlamak, paylaşmak,
  • ve kalite standardlarına uygun hizmet vermek üzere,
  • 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş görevleri yerine getirmektedir.

 

 

 

VİZYONUMUZ

  • Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış,
  • Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan,
  • Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten,
  • Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği stratejik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği ve tüm süreçlere dahil ettiği lider bir kuruluş olmak.