YAZARLAR
Ziver Kahraman
 
 
MENÜ
ANKET
Beklentilerinizin borsamız yetkililerine ulaştırıldıktan sonraki gerçekleştirilme hız ve kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok İyi
İyi
Orta
Kötü

 • Arkadaşına Öner !
 • ORDUNUN HAVA DURUMU  Sayaç
  Aktif Ziyaretçi : 44
  Dün : 20.114
  Bugün : 2.096
  Toplam : 3.825.360
  Detaylı istatistik için tıklayınız
   


  1936'DAN GÜNÜMÜZE ORDU TİCARET BORSASI

  Ordu Ticaret Borsası 15 Ağustos 1936 tarihinde “Ordu Ticaret ve Zahire Borsası" adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur. 
   

  O dönem yürürlükte olan 655 sayılı yasayla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın müştereken hizmet verdikleri bu bina 1939 Erzincan depreminde yıkılmıştır.  Kurulduğu tarihte Türkiye’nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası’nın 59 üyesi vardı.10 yıl sonra üye sayısını 138’e yükselten borsanın 2013 yılında üye sayısı 370 ‘tir. 5174 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa kayıtlarında görünmesi de engellenmiştir.  

  Ticaret Borsaları 12.04.1947 tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve 28.09.1951 tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir.5590 sayılı kanunun yıllar içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince,18.05.2004 tarihinde kabul edilerek 01.06.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı kanunla Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu kanunun 53.maddesi ile ilk defa“Ürün İhtisas Borsaları " da zikredilip, kurulmaları ve işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır.
   
  Ordu Ticaret ve Zahire Borsası “ adıyla kurulmuş olan borsamızın 1947 yılından sonra ismi “Ordu Ticaret Borsası” olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir.
    

  Ordu ticaret Borsası’nın ilk hizmet binası 1939 Erzincan depreminden etkilenerek yıkılan, Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina iki katlı olup, eski yapı tarzında inşa edilmiş olduğundan, deprem karşısında mukavemetini koruyamamış ve yıkılmıştır. O yıllarda Ordu Ticaret Borsası, Odanın bir köşesindeki bir masadan ve memurdan ibaretti.

   

  Şu anda hizmet verdiğimizin bina ve eski hizmet binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 1288 m2 olup bu arsa 1948 yılında 15 bin liraya alınmıştır.

   

  Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.120 metrekarelik tek katlı borsa binası 1951 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

  -1951 Yılında Hizmete Açılan İlk Müstakil Borsa Binası- 

  Şu anda “Eski Hizmet Binası” olarak tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 1964 yılında iş hanı olarak tamamlanmıştır. Halen giriş katında faal durumda bulunan pasaj o dönem kentte ticari hayata önemli bir hareketlilik kazandırmıştır. 

  Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme getirmiş ve 1990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir.
   
  1994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine “Fındık ürün Borsası” olarak projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dahil olmak üzere ilk 3 katı kullanılmaktadır. Laboratuar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise henüz inşaat halindedir.
   
   

  -Bugünkü Borsa Binası-

  Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir.
   
  1-      Yaş Ve Kuru Meyveler
  2-      Canlı Hayvan
  3-      Bitkisel Ve Nebati Yağlar
  4-      Değirmenlik Ürünler
  5-      Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal)
   
  Bunların içinde “Yaş Ve Kur Meyveler Grubu ” nda yer alan “Fındık” toplam işlem hacminin %95’ini oluşturmaktadır.
   
  Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 25-30’unu karşılamaktadır. Bu da yıllık 180–200 bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır.
   
  Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 10 dönümlük bir alanda söz konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
    
  Türkiye bal üretiminin %20-25’i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek “Arıcılık Araştırma Enstitüsü” de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile “Bal” ın borsa kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır.
   
  Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır. (Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 16 milyon ton un elde edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası kalmamıştır.)
    

  Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi ve eskisi 2004 yılında ismini ”Ordu Yağ Sanayi A.Ş.” olarak değiştiren ve 1957 yılında Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan “Ordu Soya A.Ş.”dir. Hedeflerini her geçen gün daha da büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği “Çotanak” marka yağ ile pazarda hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye önemli bir yer edinmiştir.
   
  Ordu Ticaret Borsası’nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu
    
  Baha TEGÜN                       Birinci Reis (Başkan)
  Ömer AKYAZI                    İkinci Reis  (Başkan Vekili)
  Mustafa HEKİM                  Aza
  Mehmet AKYAZI                Aza
  Dursun GÜRSOY                 Aza
  Ziver AKIN                          Aza
  Ahmet Cemal MAĞDEN       Aza
  Halis MUTLU                        Borsa Komiseri (Genel Sekreter)


  -Ordu Ticaret Borsası'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri-


  Kuruluştan Bu Güne Borsa Başkanları 

  1.  Baha TEGÜN     15.08.1936 - 19.03.1937
  2.  Ömer FURTUN     19.03.1937 - 23.06.1937
  3.  Saadettin UĞURSAL     23.06.1937 - 06.07.1937
  4.  Kamil FURTUN     06.07.1937 - 11.08.1937
  5.  Mehmet AKYAZI     01.02.1938 - 19.07.1938
  6.  Mustafa ARAÇ     19.07.1938 - 05.02.1940
  7.  Mehmet FURTUN     15.02.1940 - 01.06.1943
  8.  Hami NALBANT     01.06.1943 - 27.08.1943
  9.  Ahmet Cemal MAĞDEN     27.08.1943 - 26.04.1945
  10.Lütfü GENÇ     26.04.1945 - 25.11.1946
  11.Ahmet Cemal MAĞDEN     25.11.1946 - 12.04.1947
  12.Lütfü GENÇ     12.04.1947 - 28.09.1951
  13.Hasan ÇEBİ     28.09.1951 - 15.06.1960
  14.Adil KARLIBEL     04.08.1960 - 28.11.1963
  15.Hasan ÇEBİ     28.11.1963 - 09.07.1971
  16.Sebahittin KÖKSAL     30.11.1971 - 30.11.1973
  17.İsmail İzzet ŞAHİN     30.11.1973 - 29.11.1974
  18.Mehmet BAŞKÖY     29.11.1974 - 17.12.1975
  19.Mehmet TOPÇUOĞLU     17.12.1975 - 28.11.1979
  20.İsmet ŞENOCAK     28.11.1979 - 28.07.1983
  21.Yusuf Ziya TIKILOĞLU     29.07.1983 - 06.04.1984
  22.Osman ÖZYURT     10.12.1984 - 27.11.1989
  23.Hacı GÜLER     27.11.1989 - 03.03.1992
  24.İsmet ŞENOCAK     03.03.1992 - 06.10.1999
  25.Nejdet GÜRSOY     06.10.1999 - 06.03.2005
  26.Nejdet GÜRSOY     06.03.2005 - 18.01.2009
  27.Nejdet GÜRSOY     18.01.2009 - 26.05.2013
  28.Ziver KAHRAMAN     26.05.2013 -