Açık Teklif Çağrısı: Dijital Avrupa GÜVEN

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe 37.000.000 avro’dur.

Dijital Avrupa Programı; enerji, iklim değişikliği ve çevre, imalat, tarım ve sağlık gibi kritik sektörler için en iyi şekilde kullanılması amacıyla yapay zekâ, siber güvenlik, gelişmiş bilgi işlem, veri altyapısı, yönetişim ve veri işleme gibi teknolojilere odaklanarak AB’nin dijital kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dijital Avrupa Programı, AB’deki endüstriyel ekosistemin dijital dönüşümünün desteklenmesi için stratejik önem taşımaktadır. Mevcut program ayrıca gelişmiş teknolojilerde çalışacak iş gücünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program ayrıca güçlendirilmiş bir Avrupa Dijital Yenilikçi Merkezleri ağı ile özel sektörü, KOBİ’leri ve kamu idarelerini desteklemektedir.

Son Başvuru tarihi: 22 Şubat 2022
Detaylar için tıklayınız..