Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar Programı Avrupa İşletmeler Ağı Çağrısı

Bu çağrı için 164.500.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir.

Detaylar için tıklayınız..