Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile VISA, pandemi döneminin olumsuz etkilerine karşı küçük işletmeleri desteklemek amacıyla “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganı kapsamında bir kampanya başlatılmıştır.

“Ekonominin kılcal damarı” diye tanımlayabileceğimiz küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok kısıtlamayı beraberinde getiren pandemi sürecinde olumsuz etkilenmiş ve bu olumsuz etkilenme devam etmektedir. TOBB ve VISA tarafından başlatılan kampanya, tüketicilerin bu işletmelerden alışveriş yapmaları hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

VISA tarafından yapılan araştırmalarda Avrupa’daki KOBİ’lerin %65’inin işletmelerinin geleceği açısından endişeli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Pandemi süreci mal ve hizmet ticaretini elektronik ortama yöneltirken online ödeme seçeneklerini de öne çıkarmıştır.

VISA tarafından yapılan başka bir çalışmada tüketicilerin alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapmaları hususunda sıcak baktıklarını ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin mahallelerindeki küçük işletmelerle aynı zamanda komşuluk ilişki de vardır. Bu durumun dostane, ailevi bir yakınlaşma yaratmaktadır. Bu yakınlaşma durumu vefa duygularını da geliştirmektedir. İşte işin bu duygusal yanı da göz önünde tutularak bu zor dönemde mahallelerimizdeki küçük işletmelere sahip çıkılmalıdır.

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU “Ekonomide COVID 19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum, masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerindeyse aksamalara yol açtı. “ şeklinde değerlendirdiler. Pandemi sürecinden çıkış “kontrollü normalleşme” adımlarıyla olacaktır ve görülmektedir ki bu çok da kolay olmayacaktır. Normalleşme sürecinde ekonomik hayata can verecek olan tüketici harcamalarıdır. Bu harcamaların doğru kanalize edilebilmesi, küçük işletmelerimizde açılan yaraların daha hızlı sarılabilmesini sağlayacaktır.

Bu süreçte KOBİ’lerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Ekonominin belkemiği niteliğindeki bu işletmeler, istihdam piyasası için de son derece önemlidir. KOBİ’lerin güçlenmesi makroekonomik göstergelere de olumlu yansıyacaktır. Bu farkındalık içinde biz tüketicilerin, KOBİ’lere yönelmesi ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında KOBİ’lereden alışveriş yapmamız ve çevremize bu yönde telkin vermemiz önemlidir.

TOBB ve VISA işte bu genel durumu göz önünde bulundurarak “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyası başlatmıştır. Ordu Ticaret Borsası olarak kampanyayı destekliyor ve bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz.

Küçük işletmelerimizin sesleri hiç bitmesin, hayatımızdaki yerleri hiç eksilmesin! Her bir yurttaşımızı kampanya destek olmaya davet ediyoruz!.

Saygılarımla,

Ziver KAHRAMAN
Ordu Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı