0.8 C
Ordu
26 Ocak 2023, Perşembe

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 17-23 Kasım 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi düzenledi; yatırımların gerçekleştirilmesiyle yaklaşık 30 bin yeni istihdam planlanıyor. Bakanlığın, Eylül 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, Eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi verilmiş, belge alan projelerin yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplanmıştır. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 872 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 812 milyon 763 bin 198 lira olan ve 2 bin 904 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edilmiştir. Bu dönemde 265 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 8 milyon 818 bin 559 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 567 olmuştur.

EPDK, yenilenebilir enerji kaynaklı depolama yatırımlarını artırma amaçlı düzenleme yaptı; mevcut yatırımcılara ilave elektrik üretim imkanı verildi. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Mevzuat değişikliğiyle; kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden lisans sahibi tüzel kişilere kurmayı taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışı imkanı getirilmiştir. Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar TEİAŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunabilecekler ve bu projeler için herhangi bir ölçüm zorunluluğu bulunmayacaktır. Depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinden gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmetlere katılabileceklerdir. Aylık mahsuplaşma yapılan tüm lisanssız üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecektir.

Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 2014 yılında EPDK tarafından alınan 4935-19 sayılı kararla uygulamaya konulan; elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik karar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda, gerekli diğer şartların oluşması durumunda elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik lisansı alabilecektir.

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan trafik sigortası yol haritası ile trafik sigortalarında yeni bir dönem başladı. Düzenlemeyle, iyi ve kötü sürücü için ayrı fiyat ayarlaması yapılırken, doğrudan tazmin sistemiyle, trafik sigortası fiyat odaklı ürün olmaktan çıkarılıp, müşteri memnuniyeti odaklı ürün haline gelecektir. Çok sık kaza yapan sürücüler sıfır seviyesinde yer alırken uzun süre kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak tanımlanacaktır. En alt basamakta yer alan çok riskli sürücüler için yüzde 200 zam, 8. basamakta yer alan iyi sürücüler için yüzde 50 indirim oranı uygulanacaktır. Araç sürücülerinin sicil belgesini kullanmaları trafik sigortalarında 2025’e kadar zorunlu hale getirilecektir. Poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarı 32 TL’den 100 TL’ye yükseltilecektir. Araç satışlarında mevcut poliçenin 15 gün daha koruma sağlaması uygulamasına son verilecektir. Satış sırasında mevcut poliçenin iptal edilmesi ve yeni alıcının notere poliçe ibraz etme zorunluluğu getirilecektir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kaza tespit tutanağı doldurulmasına yardımcı olacak ve mobil tutanak yaygınlaştırılacaktır.

Pdf belgesi için tıklayınız..