0.8 C
Ordu
26 Ocak 2023, Perşembe

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 8-14 Aralık 2022

Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e indirildi. BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliklere göre, mevcut uygulamada yüzde 20 olarak belirlenen standart oranlar yüzde 5’e indirilirken, BDDK’ya söz konusu standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla dört katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip bir ay sonra yürürlüğe girecek şekilde dörtte birine kadar indirme yetkisi tanınmıştır. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023’ten itibaren yürürlükte olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Elektronik Veri İbraz Sistemini (e-Viz) uygulamaya koydu. Bakanlığın paylaşımında, dijitalleşmenin her alanının en üst düzeye ulaştığı bugünün koşullarında, vergi inceleme süreçlerinde de teknolojik dönüşüm ve gelişime hız verildiği belirtilmiş; ibraz sürecini kolaylaştırırken geleneksel ibrazın ortaya çıkardığı iş gücü ve zaman kaybını da ortadan kaldırıldığı ifade edilmiştir. Geliştirilen teknolojiyle mükellefler yasal süreler içerisinde bulunduğu yerden 7/24 elektronik defter ve belgelerini ibraz edebilecekler, maliyet ve zamandan tasarruf edebilecekler.

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükü esnafa yansıtılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının paylaşımında, zorlu COVID-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50’den yüzde 76’ya yükseltildiği hatırlatılmış, uygulama çerçevesinde yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, esnafa ve sanatkarlara bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulamanın 2022- 2024 döneminde de devam edeceği ifade edilmiştir.

Merkez Bankası, anlık ödemelerin güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Katman Servisini (SİPER) hizmete sundu. TCMB’den yapılan duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferi sağlayan FAST Sistemi’nin Aralık 2020’de hizmete sunulduğu anımsatılarak, fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesinin beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirdiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda TCMB’nin, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere dünya için de örnek bir uygulama olan SİPER platformunu geliştirerek hizmete sunduğu; platformun, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasa dışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağladığı bildirilmiştir.

Pirinç çeşitlerinin ithalatında gümrük vergisi oranı 31 Ağustos’a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1006.10 (çeltik), 1006.20 (kahverengi) ve 1006.30 (yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç) Gümrük Tarife Pozisyonlu(GTP) toplam 30 ürün grubunun gümrük vergisi, ülke ve ülke grubu ayrımı gözetilmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023’ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içermektedir. Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsamaktadır. Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir. Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacaktır.

İlaç fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 36,77 oranında zam yapıldı. “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 oranında artırılmıştır. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira olmuştur.

Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Pdf belgesi için tıklayınız..