3.3 C
Ordu
26 Ocak 2023, Perşembe

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 15-21 Aralık 2022

200 milyar TL’lik yeni KGF paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında 200 milyar TL’lik yeni KGF paketi açıkladı. Erdoğan “Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bölümünü kadınların kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Reel sektöre bir de müjde vermek istiyoruz. Hazire garantili kefalet sisteminde 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanılmasını sağlayacak yeni bir adım attık. Sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan kredibilitesi yüksek olan firmalara yüzde 75 hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın kooperatiflerine de 2 milyar liralık da kefalet paketi tahsis ettik” şeklinde konuşmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Buna göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacaktır. Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanması ve yatırım-teşvik uygulamalarından yararlanmasının önlenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve elektronik ticaret yakın takibe alınacaktır.

KKM’de süre 2023 sonuna kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Şubat 2022 tarihli 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesini öngören karar kapsamında, destekten yararlanabilmek için hesap açma süresi uzatılmıştır. Başka bir ifade ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar, kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecektir. Destekten yararlanmak için gerekli olan 90-370 gün arasındaki vade alt ve üst sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kamu tarafından kurulan üst fonlara Hazine taahhüdü kolaylaştırıldı. 2014’te yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının, “Üst fonlara duyuru yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesi’ başlıklı 5’inci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Temel olarak üst fon kuracakların yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterleri düzenleyen ilgili maddede yapılan değişiklikle, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan üst fonlara ve bunlar tarafından kurulan veya kurulacak üst fonlara, 5’inci maddenin ilk üç fıkrasındaki hükümlere bağlı kalmaksızın taahhüt verilmesi hükme bağlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırı yeniden değerleme oranında artırılarak 66 bin liraya yükseltildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı, yüzde 122,93 olan yeninden değerleme oranında artırılarak 66 bin liraya yükseltilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, 2023 yılında yapılacak başvurularda değeri 66 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevlendirilecektir. 66 bin lirayı aşan uyuşmazlıkların çözümü için ise önce arabuluculuk müessesesine başvurulacak, sorun burada da çözüme kavuşmazsa tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulacaktır. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacaktır. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacaktır.

Sanayicilere yeni makine ve teçhizat teslimlerinde KDV muafiyeti 2024 sonuna kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve KDV kanununun geçici 39. maddesinde değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere ve Ar-Ge-tasarım merkezlerinde yer alan araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde KDV muafiyeti 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belediyelerin gelir kaleminde yer alan eğlence vergisi sıfırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlenmiştir.

Yeniden değerleme oranı MTV’de yarıya indirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9’dan yüzde 61,5’e düşürülmüştür.

Elektrik, şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz, petrol, LPG ve CNG piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedelleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlendi. Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisansı tadil bedeli asgari 32 bin 200 lira olacaktır. Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer ile yeni değer arasındaki fark kadar tadil bedeli ödenecektir. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için hesaplanan önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisans tadil bedelinin yüzde 10’u dikkate alınacak, ancak bu tutar bedel tablosunda yer alan lisans tadil bedelinden yani 32 bin 200 liradan az olamayacaktır. 2023’te önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisansı suret çıkarma bedeli ise 6 bin 690 lira olacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete’nin 16 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23.09.2021 tarih ve 9814 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

Pdf belgesi için tıklayınız..