Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi

BS-GIN-1191 Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı Kayıt Formu

KVKK HAK BİLDİRGESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin toplanması, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı, paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları gibi veri işleme ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, kanun ve mevzuat sınırları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

a)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, bu anket sonucunda ortaya çıkacak yapılması öngörülecek faaliyetlerin duyurulması amacıyla işlenecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz faaliyetlerin organizasyonunu yapacak işletme ve/veya uzmanlara aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz anket çalışması yöntemi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının mevzuatlarına göre toplanacaktır.

Kayıt formu için tıklayınız..
KVKK bilgilendirme ve izin metinleri için tıklayınız..