Mevzuat

Anayasa (TOBB’la ilgili madde 135) / Dosyayı indirin

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

Personel ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler

Diğer Yönetmelikler

Esaslar

Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri

5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat

Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması) / Dosyayı indirin

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun / Dosyayı indirin

5300 Sayılı Kanun

5300 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

*Seçimlerde Kullanılacak Yetki Belgesi Örneği / Dosyayı indirin

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları

Örf, Adet ve Teamüller

Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

Ordu Ticaret Borsası © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.