13.3 C
Ordu
4 Haziran 2023, Pazar

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan işletmeler, başvurularını 31 Mart 2022 saat 23:59’a kadar yapabilecektir.

Programdan Yararlanma Koşulu
Destek programından yararlanılabilmesi için Mikro ve Küçük İşletmenin (bundan sonra MKİ olarak yazılacaktır); Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sisteminde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

KOSGEB Kaydı için aşağıdaki sırayı takip ederek kaydınızı oluşturabilirsiniz.
www.kosgeb.gov.tr
– e-hizmetler
– açılan ekranın solunda yer alan “KOSGEB’e kayıtlı değilseniz tıklayınız” yazan yere tıklayıp başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. İşletme başvurusu en üstte yer alan kısımdadır.

KOSGEB kaydı olan ancak beyannamesi aktif olmayan işletmeler de aşağıdaki sırayı takip ederek beyanname güncellemelidir.
www.kosgeb.gov.tr
– e-hizmetler
– açılan ekranın hemen ortasında yer alan “KOBİ BEYANNAME VERMEK/GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ” yazan yere tıklayıp özel bilgileri doldurunca beyanname ekranına ulaşacaksınız.

Program 2 bileşenden oluşmakta olup,
– Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine göre mikro veya küçük ölçekte olan işletmeler başvurabilir. (ÖLÇEK KRİTERİ)
Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
– Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilir. (SEKTÖR KRİTERİ) (Sektörleri görmek için www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Program hakkında bilgi almak için tıklayınız” yazan yere tıklayınız.)

Birinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir:
– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler başvurabilir. Bilanço usulü defter tutmayan işletmelerde net satış hasılatı, dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerin toplanması ile bulunur.
– 2019 yılı ve öncesinde kurulan MKİ’ler başvurabilir.

İkinci bileşene 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilir:
– Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler. Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
– 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
– 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

Destek Türü ve Üst Limiti
Aylık düzenli giderler için MKİ işletme sermayesi desteğinin üst limiti; oluşturulacak her bir yeni istihdam için 100.000 TL’dir. Mikro işletmeler için azami 2 yeni istihdam karşılığında toplam 200.000 TL, küçük işletmeler için azami 5 yeni istihdam karşılığında 500.000 TL destek verilir. MKİ sahibinin veya hakim ortağının kadın olması ya da kadın personel istihdamı durumunda aşağıdaki ek limitler uygulanır:
– Başvuru sırasında sahibi kadın olan veya %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait olan MKİ’ler için, oluşturulan her bir yeni istihdam karşılığında belirtilen rakamlara 10.000 TL eklenir. Toplam üst limitler ölçeğe göre sırasıyla 220.000 TL ve 550.000 TL olarak uygulanır.
– Yeni istihdam kapsamında kadın personel işe alan MKİ’ler için, oluşturulan her bir kadın istihdamı karşılığında belirtilen rakamlara 10.000 TL eklenir. Toplam üst limitler ölçeğe göre sırasıyla 220.000 TL ve 550.000 TL olarak uygulanır. Bu bent, başvuru sırasında sahibi veya hakim ortağı kadın olan MKİ’lerle ilgili artırılmış destek tutarından yararlanan MKİ’lerde uygulanmaz.

Destek Kapsamında İstihdam Edilebilecek Personel ve Yeni İstihdam Oluşturma Taahhütleri
– Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır. (2021 yılının Kasım ayında çalışmıyor olmalıdır.)
– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır. Sürenin hesaplanmasında, başvurunun ilan edildiği ay dahil, 3 yıl öncesinin aynı ayı dahil döneme bakılır.
– 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
– Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Aşağıdaki durumların tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz, ödeme yapıldıktan sonra tespiti halinde ise KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
– MKİ’nin sahip ve ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğunun destek kapsamında istihdam edilmesi.
– MKİ ortaklarının sahibi/ortağı olduğu işletmelerden veya MKİ’nin ortağı olan işletmelerden destekten yararlanmak maksadıyla personel kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yapılması.
Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir.
– Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.
– Ödeme aşamasında, MKİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış SGK ve vergi borcu olmaması gerekmektedir.
– Yukarıda belirtilen şartları sağlayan işletmeler, program başvurularını www.kosgeb.gov.tr üzerinden 31 Mart 2022 saat 23:59’a kadar yapabilecektir.