Sunulan Hizmetler

HİZMETİN ADI

Üye Kayıt

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için:

1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım ve satımının olduğunun tescilini gösterir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5) Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf.
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
8) Dilekçe.

b) Tüzel kişiler için:

1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
6) Tescil ilanında yayınlanmamış ise noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

HİZMET BEDELİ

Kayıt Ücreti

Fevkalade Derece (450 TL)
1.Derece                  (400 TL)
2.Derece                  (350 TL)
3.Derece                  (325 TL)
4.Derece                  (300 TL)
5.Derece                  (280 TL)
6.Derece                  (260 TL)

Yıllık Aidat Ücreti

Fevkalade Derece (450 TL)
1.Derece                  (400 TL)
2.Derece                  (350 TL)
3.Derece                  (325 TL)
4.Derece                  (300 TL)
5.Derece                  (280 TL)
6.Derece                  (260 TL)

HİZMETİN ADI

Borsa Sicil Kayıt Silme

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe
2) Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil  Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veya ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkarlar sicili müdürlüğünden alınmış yazı.
3) Vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

HİZMET BEDELİ

Ücretsiz

HİZMETİN ADI

Borsa Tarafından Verilen Hizmetler / Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Belge Bedelleri.
2) Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler
3) Yerli Malı Belgesi
4) Kayıt ve Sicil Suretli
5) İmza Tatbik Onayı
6) Fatura Onayları
7) Bültenler
8) Eksper Raporları
9) Analiz Raporları

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

10 Dakika

HİZMET BEDELİ

1. Belge Bedelleri (Ücretsiz)
2. Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler (Ücretsiz)
3. Yerli Malı Belgesi (Ücretsiz)
4. Kayıt ve Sicil Sureti (Ücretsiz)
5. İmza Tatbik Onayı (Ücretsiz)
6. Bültenler (Ücretsiz)
7. Eksper Raporları (Ücretsiz)
8. Analiz Raporları (Ücretsiz)
9. İhracat Tescili (Ücretsiz)

HİZMETİN ADI

Borsa Tescil İşlemi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

– Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur.
– Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura-Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir.

Tescil Belgeleri

– Alım Tescil Beyannamesi
– Satım Tescil Beyannamesi
– Alım Satım Beyannamesi
– Alivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi
– İhracat Beyannamesi
– İthalat Beyannamesi

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

10 Dakika

HİZMET BEDELİ

Muamele Tescil Ücretli

Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde Biri Nispetinde ve Her Faturada / Makbuzda Tavan 300 TL.

Ordu Ticaret Borsası © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.