TOBB Başkanının Ordu Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 30.09.2019 tarihinde ilimizi ziyaret etti.

Program dâhilinde önce Ordu Valiliğini ziyaret eden TOBB Başkanı, ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Borsamıza geldi. Borsamızda meclis üyelerimiz, personellerimiz ve üyelerimizle karşılanan TOBB Başkanı “ Ordu Ticaret Borsası Akredite bir kurumdur. Yani verdiği hizmet uluslararası geçerliliği olan bir standart belgesine dayanmaktadır. Bu belgeyi ben vermedim. Hizmet kalitelerini sürekli iyileştirerek kendileri hak etti. Tek başına bu durum bile Ticaret Borsasının iş ve işlemlerinde ne denli güvenilir olduğunu kanıtlamaya yetmektedir.” sözleriyle özelde borsamızın genelde ise tüm Ticaret Borsalarının güvenilir kurumlar olduğuna dikkat çekti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet binası açılışını gerçekleştiren TOBB Başkanı daha sonra “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” ni gerçekleştirdi. Tören öncesinde açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ziver KAHRAMAN açılış konuşmasında şöyle dedi.

“Sayın Valim,

Sayın Milletvekilim,

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,

Sayın Rektörüm,

Protokolümüzün değerli temsilcileri,

Türk Özel Sektörünün en büyük ve tek yasal çatı örgütü, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği değerli başkanı!

Sizleri üyelerimiz, kurumum, meclis üyesi arkadaşlarım, şahsım, çalışanlarımız ve adına saygıyla selamlarım. Kritik ve stratejik bir coğrafyada hüküm süren bir devlet olarak her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olmuştur. Ne amaçla toplanırsak toplanalım birlik ve dayanışma mesajları vermek, birlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunarak ve şehitlerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli Hazirun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayın Başkanını burada görmek ve ağırlama şerefine erişmek bizler için gerçek bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir onurdur. Sayın Başkanım sizler, bizler için hep, bir başkanın ötesinde bir dost yakınlığında oldunuz. Bu yakınlıktan aldığımız yetkiye dayanarak sizi en dostane duygularımla bir kere daha saygıyla selamlıyor ve diyorum ki; kentimize, evimize ve evinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.

Değerli Hazirun

Ordu, yıllarca, Barındırdığı müthiş potansiyeli kullanmak ve ifade etmek adına da çok fazla imkân bulamadı. İşte bunun gibi bildiğimiz ve bildiğiniz birçok olumsuzluk artık değişmektedir. Ve artık Ordu, müthiş bir değişim ve tarihi bir sıçramaya hazırlanmaktadır. Bundan sonra, artık, Ordu, gelecek yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi olacak potansiyellere sahiptir. Kuzeyindeki Karadeniz üzerine kurulacak bir liman ile tamamlanmakta olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ve hizmete girmiş olan Ordu-Giresun Havalimanı vasıtasıyla bir ticaret merkezi olacaktır. Onun için Ordu liman istemektedir! Çünkü, Karadeniz’i İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak olan “Karadeniz-Akdeniz Yolu” ile hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanının ulaşıma açılması ardından bu koridorda muhakkak bir ticari hareketlilik olacaktır. Bizler bu ticari hareketlilikte sadece ve sadece kamyon ve TIR’ların egzoz gazından nasiplenmek istemiyoruz. Bizler yüksek kapasiteli ve derin bir limanla bölgenin ticari merkezi olmak istiyoruz. Liman bir kamusal alt yapıdır ve hükümetimizin yatırım programına alınması adına talepkârız!

Sayın Başkanım

Sizin ayağınız bu kente hep uğurlu gelmiştir. Hani hatırlar mısınız; yıllar önce kentimize yaptığınız bir ziyarette Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımına sunulacak bir Havaalanını işaret edip “Havalimanınızı yapmaya söz vermeyene oy vermeyin” sözleriniz bu kentte slogan haline gelmiş ve bu gün ise sizleri Ordu-Giresun Havalimanında karşılamanın mutluluğunu ve onurunu hep beraber yaşadık. Yeri gelmişken havalimanımızın yapılması ve hizmete girmesi noktasında, başta hükümetimizin ve yetkililer olmak üzere emeği, katkısı ve desteği geçen herkese ve herkese huzurlarınızda bir kere daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum sayın Valim.

Değerli Hazirun

Ordu, dünyada en çok fındık üretilen bir kent olmanın ve ekonomisi fındığa endeksli olmanın artık bir dezavantaj değil avantaj olduğu gerçeğini yaşamak ve bu alanda dünya pazarlarına etki edecek yatırımlara ev sahipliği yapmak zorundadır. Yıllar itibariyle yaklaşık 200 bin ton kabuklu fındık üreten bir kent olmamız hasebiyle fındık üretiminde lideriz. Bu konumumuzu bir fırsata çevirmek ve fındık sanayisinde dünyada rekabet edebilir hale gelmek istiyoruz. Hâkim pazarların yanında alternatif pazarlarda, klasik ürün yelpazesi yanında mamul ürünlerle, dünya pazarındaki hâkimiyetimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon odaklı yüksek katma değer kazandırılmış ürünlerle dünya pazarından daha fazla pay alabilecek potansiyellere ve o girişimci ruha sahibiz.

Bizler, elimizdeki mevcudun, eksiklerimizin, farkındayız. %80 meyilli arazilerde, doğayla dişe diş mücadele ederek ortaya çıkardığımız fındığımızı üreten çiftçilerimizle, bu nadide ürünü kıymetlendiren, tüccar, fabrikacı, sanayici ve ihracatçımızla aynı gemideyiz. “Birlikte rahmet-ayrılıkta azap vardır” şiarı ve bilinciyle 22 milyar dolarlık tarımsal ürünler ihracatımızın yaklaşık 3 milyar dolarını fındık oluşturmaktadır. Bu noktan hareketle 2023 hedefimiz 5 milyar dolar gelir elde etmektir. O nedenledir ki; bizler, bölgemiz ve ülkemiz için daha çok üretip daha da çok kazanmanın uğraşı içinde olacağız. İlimizin dış ticaret verilerine baktığımızda; yıllık, yaklaşık 203 Milyon Dolarlık ihracat ve yaklaşık 38 Milyon Dolarlık ithalat ile dış ticaret fazla vermekte olduğu görülmektedir. Bizler, bu rakamların kat kat üzerinde kazanabilecek potansiyellere sahibiz. İlimizdeki “Bitkisel ve Hayvansal Faaliyetlerin” toplam değeri yaklaşık 2 Milyar TL’dir. Ve bu değeri katlayacak potansiyellerimizi harekete geçirmek adına her geçen gün projeler ortaya koymaya da çalışıyoruz.

Üniversite –Sanayi işbirliğinin en güçlü ve parmakla gösterilir örneğini, bir “model” olarak göstermek istiyoruz. Ordu Ticaret Borsası olarak Üniversite-Sanayi İşbirliğinin tesisi noktasında sürecin neresinde olduğumuzun ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu anlamda Ordu Üniversitesi başta olmak üzere diğer bilim yuvalarıyla yakın ilişkilerimizi muhafaza etmeye büyük önem veriyoruz sayın Valim.

Değerli Hazirun

Bizler, fındığımızı ilahi kudretin büyük bir nimeti olarak görüyor ve onu kıymetlendirmek adına da çaba harcıyoruz. Ancak, bu güne kadar göremediğimiz ve gözden kaçırdığımız birçok eksiğimiz olduğunu da söyleyebilecek sağduyuya sahibiz. Nedir bu gerçek derseniz; Türk Fındığı dünyada yüzün üzerinde ülkede mamul ve yarı mamul olarak kullanılırken özellikle tüketici nezdinde, üzülerek söylüyorum, maalesef bilinmemekte/tanınmamaktadır. Yani, fındığımızı bir marka haline getirebilmiş değiliz. Türk fındığının marka tescilinin yapılması artık kaçınılmazdır. Çağımız marka ve imaj çağıdır ve biz de fındığımız için çağın gerektirdiğini yapmak durumundayız.

Değerli Hazirun

Fındığın bizim için ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim için “hayat” anlamına gelen fındıkta “Üretim” “Ticaret” ve “Yapısal” kökenli sorunlar ne yazıktır ki artık kronikleşmiştir. Buna sebep olan nedenlere, kısa başlıklar halinde değinmek istiyorum.

Birincisi, üretim aşamasında maliyetlerimiz çok yüksektir ve bu da üretici refahının tesis edilmesi önündeki en önemli sorundur. Üretici desteklenirken üretim faaliyeti odaklı destekleme modelleri tercih edilmelidir. Kırsal ikametgâh büyük oranda ortadan kalmış, fındık bahçelerimiz kaderine terk edilmiştir. Bu da verimlilik ve kaliteye olumsuz etki yapmaktadır. Ortalama işletme büyüklüğü standart kabul edilecek ölçünün çok altındadır. Bu küçük işletmelerde ekseriyetle geleneksel yöntemlerle üretim yapılmaktadır. Bu somut durum, kalite, verimlilik ve kazancı olumsuz yönde etkilemektedir. Bilimsel esaslarla üretim yapılmamaktadır. Artık sertifikalı fidan kullanılarak, gen yapısı belirlenmiş, yeni ve genç bahçelerin oluşturulması gündeme gelmelidir. Üreticiyi serbest piyasa şartlarına karşı güçlendirecek yapısal önlemler alınmak zorundadır.

TARSİM şeklinde kısaltılmış olan “Tarım Sigortası Sistemi” gözden ve elden geçirilerek realize edilmelidir. Fındığımızın geleneksel yöntemlerle üretiminden nasıl ki vazgeçilmeliyse, diğer tüm aşamalarda da geleneksel ve klasik yöntemlerden vazgeçilip bilimsel yöntemlere geçilmelidir. “Ar-Ge” ve “Ür-Ge” ye dayalı ürün çeşitliliği ile “inovasyon” ve “kümelenme” gibi kurumsal şekillenmelerle fındıktaki üstünlüğümüzü devam ettirmeliyiz. Fındık alım satım ve işleme tesislerinde enerji indirimi, sigorta teşviki türünden devlet teşvikleri yoğun olarak uygulanmalıdır. Fındık fiyatı üzerinden yapılan spekülasyon ve polemiklere artık bir son verilmelidir. Bu türden polemik, spekülasyon ve yönlendirmelerin sektördeki hiçbir kesime faydası dokunmamıştır. Tam tersi sektörü birbirine düşman etmiştir. Arazilerin miras yoluyla bölünmüş olması, üretim deseninin modernizasyonunu engelleyen ciddi bir yapısal sorundur. Artık “sözleşmeli tarım” “tarım işletmeciliği” “ arazi toplulaştırması” gibi köklü ve yapısal önlemlerin alınması gerekmektedir.

Değerli Hazirun

Yurdun tamamına yayılmış 365 Oda ve Borsa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, “bizim siyasetimiz ekonomi” anlayışı içerisinde yürüdüğümüz bu yolda “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diliyorum. İçinden geçtiğimiz dönem, ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya için acılarla doludur. Allah’tan, tüm kalbimle, bu acılara bir an önce son vermesini, barış ve kardeşlik duygularıyla yaşamaya devam etmemizi sağlamasını diliyorum sayın Valim, sayın Başkanım.

Kıymetli misafirler

Birlik, dayanışma ve güç birliği sergilediğimiz bu güzel günde yanımızda olup da bu salonu doldurduğunuz için hepinize şahsım, kurumum ve kentim adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. “

Ödül töreni ardından “Karadeniz Bölgesi Oda Borsa Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi.

Müşterek Toplantıda TOBB Borsalar Müdürü Yiğit ATEŞ, Ticaret Borsalarında fiyat teşekkülü ve ilanı süreci hakkında; TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan DÜNDAR Lisanslı Depoculuk hakkında ve TÜRİB Genel Müdürü Ali KIRALİ, Ürün İhtisas Borsası hakkında bilgilendirme yaptı.

Oda ve Borsa temsilcilerinin görüş, değerlendirme ve önerilerinin alındığı toplantıya TOBB Başkanı sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlık etti.

Borsamızın Meclis Seçimleri Gerçekleştirildi; Ziver Kahraman Güven Tazeledi

1 Ekim 2022 Cumartesi günü borsamız meclis üyeleri seçimlerini gerçekleştirdik.

Ferrero Hakkında Ortak Basın Açıklaması

“haksız rekabet” ile  “tekelleşme” iddia ve emareleri tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.

MEB ve TOBB Arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmzalandı

TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 25-31 Ağustos 2022