Açık Teklif Çağrısı: Dijital Avrupa BECERİLER

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe 72.000.000 avro’dur.

Dijital On Yıl İletişim dokümanında belirtildiği gibi, dijitalleştirilmiş bir ekonomiye ve topluma doğru giden Avrupa, vatandaşlarının ve işletmelerinin güçlendirilmesi ile dijital tedarik zincirlerinin güvenliği ve dayanıklılığı ile mümkündür. Bu doğrultuda mevcut çağrının amacı, araştırma ve işletmelerle işbirliğinin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere, AB eğitim ve öğretim kurumlarının dijital alandaki mükemmelliğini desteklemektir.

Son Başvuru tarihi: 22 Şubat 2022
Detaylar için tıklayınız..