Projeler

PROJE ADI;
ORDUDA GIDA İMALATI SEKTÖRÜNDE AR-GE EĞİTİMİ;
PROJENİN İÇERİĞİ;
DOKA tarafından 2015 yılı Teknik Destek programı ile desteklenen projede, özellikle fındık sektörü başta olmak üzere Ordu ili içerisinde yer alan firmalara beş gün süre ile AR-GE eğitimi verilmiştir. Eğitim ile birlikte firmalarda AR-GE bilinci ve Fındık sektöründe yeni katma değerli ürünler üretilmesinin önünü açmak için farkındalık oluşturulmaya çalışılmış, Ar-Ge birimi oluşturulurken verilen devlet destekleri aktarılmıştır.

PROJE ADI;
ORDU İLİNDE FINDIK PİYASASINA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
PROJENİN İÇERİĞİ;
Proje ile birlikte Ordu Ticaret Borsası bünyesinde satış salonu kurulması amaçlanmıştır. Proje 2015 yılında KOSGEB, Tematik Destek Programına sunulmuş, desteklenmeye uygun görülmüştür.

PROJE ADI;
FINDIK ÜRETİMİNDE GELENEKSEL VE MODERN UYGULAMALARIN İNCELENMESİ PROJESİ (EXAMINATION MODERN AND TRADITIONAL APPLICATIONS IN HAZELNUT PRODUCTION)
PROJE İÇERİĞİ;
2016 yılında AB Erasmus plus programı Staretejik ortaklıklar kapsamında desteklenen projede İtalya, İspanya ve Türkiye arasında ortaklık kurulmuş, projede Ordu Ticaret Borsası, Ordu Valiliği, Altınordu Ziraat Odası, Ordu Üniversitesi TUSCİA Üniversitesi ve IRTA olmak üzere toplam 6 farklı kurum yer almıştır. Her ülkede fındığın üretiminden pazarına tüm aşamaları incelenmiş ve karşılaştırılmaları yapılmıştır. İyi uygulamaların paylaşılması amacıyla çiftçi ve ziraat mühendislerine eğitimler verilmiştir. Toplamda 2 yıl süren proje sonunda Ordu Üniversitesi arazisi üzerinde yer alan 5 dönümlük arazi üzerine modern fındık bahçesi kurulmuştur. Ayrıca İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 4 dilde fındık yetiştiriciliği kitabı hazırlanmıştır. Proje 9. Uluslararası Fındık Sempozyumunda poster olarak sunulmuştur.

PROJE ADI;
KALİTELİ FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
PROJE İÇERİĞİ;
2016 yılında DOKA tarafından desteklenen projede, ALTINORDU, FATSA ve ÜNYE ilçelerinde ziraat mühendisleri ve çiftçilere 6 gün süren fındık yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir. Projede Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası proje ortağı olarak yer almıştır.

PROJE ADI;
İŞ’DE KADINLAR
PROJE İÇERİĞİ;
Ordu Ticaret Borsası’nın eş başvuru sahibi olduğu projede, istihdamın dışında kalan 25-50 yaş aralığında kadınların butik çikolota konusunda eğitilerek, istihdamlarının sağlanmasına çalışılmıştır. Ab Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında desteklenen proje sonunda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir adet Butik Çikolata Atölyesi oluşturulmuştur. Eğitime katılan katılımcılardan 5’i kendi işyerlerini açmıştır.

PROJE ADI;
GELİŞEN VE BÜYÜYEN EKONOMİLER İÇİN DIŞ TİCARET İSTİHBARATI
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA Teknik Destek (2017) programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projede, ordu ilinde yer alan, ihracat yapan ve yapmak isteyen firmalara dış ticaret istihbarat teknikleri ile müşteri bulma yöntemlerinin aktarılması amaçlanmıştır. Bu şekilde gittikçe zorlanan rekabet koşuları içerisinde, firmalarımızın hayatta kalması, ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmiştir.

PROJE ADI;
KURUMSALLAŞMADA ARTI DEĞER STRATEJİK PLAN
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA teknik destek programı(2017) kapsamında yürütülen projede, Ordu Ticaret Borsasının, Kurumsal kapasitesinin artırılması, gelişen çağa ayak uydurabilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kurum olması amacıyla, 2018-2010 stratejik planı oluşturulmuştur.

PROJE ADI;
FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA teknik destek programı (2018) kapsamında desteklenen projede, ilde Kamu, Özel kuruluş ve STK’larda yer alan proje hizmetleri, danışmanlık ve yatırım ve fizibilite birimlerinde çalışan personellerin fizibilite hazırlama ve değerlendirme konusunda yeterlilikleri artırılmaya çalışılmıştır.

PROJE ADI;
ORDU TİCARET BORSASI LİSANSLI DEPOCULUK HİZMETLERİ;
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA Fizibilite Desteği (2018) kapsamında desteklenen proje; Ordu ili içerisinde kurulması planlanan bir lisanslı depoya ait, ihtiyaç analizi, yapılabilirliği ve sürdürülebilirliğine, yatırımın yapılması halinde tesisin kurulacağı yer tespitine yönelik fizibilite çalışmasını kapsamaktadır. Proje sonunda yatırım maliyeti, yatırımın geri dönüş süreleri belirlenmiş, rapor bastırılarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

PROJE ADI;
KOBİLERE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI VE FON YÖNETİMİ EĞİTİMİ
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA Teknik Destek Programı(2019) kapsamında desteklenen projede, ilde yer alan özellikle fındık sektöründe faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilere, finans yönetimi, finansal araçlar, alternatif finans kaynakları, destekler, vergi kanunu gibi konularda 5 gün süre ile eğitim verilmiştir.

PROJE ADI;
KÜMELENME ÇALIŞTAYI
PROJE İÇERİĞİ;
AB ve TOBB iştiraki olan TEBD programı kapsamında (2019) desteklenen çalıştay da fındık sektörüne yönelik kümelenme çalışmalarını başlatmak amacıyla yapılmıştır.

PROJE ADI;
ORDU İLİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ VE TEDARİK ZİNCİRİ KURULMASI FİZİBİLİTESİ
PROJE İÇERİĞİ;
DOKA Fizibilite Desteği (2019) ile desteklenen proje, fındık zuruflarının ve budama atıklarının elektrik enerjisine çevrileceği bir biyokütle enerji tesisi kurulumuna yönelik fizibilite çalışmasını kapsamaktadır. Proje ile birlikte ilde büyük bir potansiyeli olan atıkların değerlendirileceği, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacağı bir tesisin kurulmasına öncülük edilmesi planlanmıştır. Fizibilite raporu bastırılarak tüm ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açık olacaktır.

Ordu Ticaret Borsası © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.