Projeler

Fizibilitite Raporu Hazırlama Eğitimi

İlin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyette yer almaya çalışan ve hizmet verdiği sektörün gelişmesine dair üzerinde sorumluluk taşıyan Ordu Ticaret Borsası, ilde fizibilite raporu hazırlayabilen kalifiye eleman yetiştirilmesi için bu projeyi hazırlamıştır. Eğitimin sonunda katılımcılar, nitelikli bir fizibilitenin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, iyi bir fizibilitede aranması gereken cevapları, fizibilite hazırlama konusunda teknik, ekonomik ve mali yönden gerekli yöntem ve örnekleri uygulamalı şekilde öğrenebileceklerdir. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda alınacak kararlara esas teşkil eden fizibilite raporunun nitelikli şekilde hazırlanması konusunda ilgili taraflar üzerinde farkındalığın arttırılması ve fizibilite raporu hazırlarken değerlendirmeye esas kritik noktaların somutlaştırılması konusundaki bilincin arttırılması sağlanabilecektir.

Kurumsallaşmada Artı Değer Stratejik Plan

5018 Sayılı kanun gereğince ve kurumun tabi olduğu 5174 sayılı kanun ve TOBB-Akreditasyon Standartları başta olmak üzere kalkınma planları, programlar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Ordu Ticaret Borsası’nın gelecekteki performansının artırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarının oluşturulması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanarak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, izleme ve değerlendirmelerini yapmak amacıyla; katılımcı yöntemlerle stratejik plan çalışmasının gerçekleştirebilmesi için 10 gün süreli profesyonel danışmanlık hizmetinin alınmasını kapsamaktadır.

Ordu’da Gıda İmalatı Sektöründe Ar-Ge Eğitimi

Ordu Ticaret Borsası olarak amacımız Ordu’da ki sanayicilerimize Ar-Ge bilinci kazandırmak ve lideri olduğumuz fındık sektöründen gerçek anlamda yararlanabilmek amacıyla katma değeri yüksek yeni ürünler üretilmesini sağlamaktır.

Kaliteli Fındık Yetiştiriciliği

Türkiye de üretimi çok eskilere dayanan fındık, geleneksel ihraç ürünü olma niteligini devam ettirmekte ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.

Examination of Traditional and Modern Applications in Hazelnut Production

İtalya İspanya ve Türkiye arasında bir stratejik ortaklık kurularak fındık sektöründe iyi uygulamaların değişmesine olanak sağlamak.

Ordu Ticaret Borsası © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.