OTB

Türkiye Ürün İhtisas Borsası(TÜRİB)

Ordu Ticaret Borsası, TÜRİB A.Ş.'nin yetkili acentesidir.

En Fazla İhracat Yapan Borsa Üyelerimiz

Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 20 firma açıklamıştır.

En Fazla İhracat Yapan Borsa Üyelerimiz

Ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için en önemli üretim ve ticaret emtiası olan fındık ile ilgili olarak 2021 yılı sonu itibariyle yıllık istatistiki veriler de...

Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar Programı Avrupa İşletmeler Ağı Çağrısı

Bu çağrı için 164.500.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Açık Teklif Çağrısı: KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ortaklıklar

Bu çağrı için 400.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

Açık Teklif Çağrısı: Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

İşletme program başvurusu son tarihi: 31 Mart 2022 , saat 23:59

İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına Satılması

TCMB Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayınlamış ve talimat 03.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

AB Ülkelerinde Fındık İhracatında Zorunlu Aflatoksin Testine Son

2002 yılından beri uygulamadaki süreç fındık ihracatçılarımızı zorlayıp ve ciddi zararlara sebep olmaktaydı.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşüm

“Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 29.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı.

İhracatta Made in Türkiye Dönemi

Konuyla ilgili “2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazetenin 04.12.2021 Tarih ve 31679 sayılı nüshasında yayınlandı...

TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

İş dünyamızın ve vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının ekonomik, gizli, hızlı ve sürdürülebilir çözümlere...

TMO Genel Müdüründen Ziyaret

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal borsamıza nezaket ziyaretinde bulundu...

Cumhurbaşkanı Millete Sesleniş Konuşması

Sayın Cumhurbaşkanımızın Koronavirüs değerlendirme toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması...

Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız!

Göç etmek zorunda kalan insanların acılarını hafifletmek, onların insani ihtiyaçlarını...