Borsamız Organ Seçimleri Ekim 2022 Ayı İçerisinde Yapılacaktır

10-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında borsamız kayıtları açık tutulacaktır.

Seçim sürecinin dayandığı ”Organ Seçimleri Yönetmeliği”nin ”Vergi Mükellefiyetinin Takibi” başlıklı 8. Maddesi hükmünce, seçimlere iştirak etmek isteyen üyelerimizin, vergi mükellefiyetlerine ilişkin bir tereddütleri hasıl olması durumunda kayıtların incelenebilmesi için 10-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında borsamız kayıtları açık tutulacak olup, üyelerimizin kayıtlarını kontrol ederek değişiklik olması durumunda yazılı talep ile değişikliğin kayıtlarımıza yansıtılması gerekmektedir.

Belirtilmiş olan süre içerisinde başvurulup da kayıtların düzeltilmemesi durumunda üyelerimizin borsamız kayıtlarının doğruluğunu kabul ettiği var sayılacaktır.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

ORDU TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI.

Resmi duyuru için tıklayınız