18.1 C
Ordu
24 Temmuz 2024, Çarşamba

Fındık Sektöründe Serbest Bölge

Serbest Bölge’ nin avantajları fındık sektöründe “sorun” olarak karşımıza çıkan mevzulardır.

Serbest Bölge, kurulu bulunduğu ülkenin ticari, mali ve iktisadi mevzuatlarının uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığı; geniş teşviklerle desteklenen, üretim, işleme, depolama gibi planlı yatırım alanlarıdır.

Serbest Bölgelerde;

⁃              Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi istisnası ve muafiyeti vardır.

⁃              KDV ,Gümrük Vergisi muafiyeti vardır.

⁃              Kârın serbest dolaşımı söz konusudur.

⁃              İndirimli enerji kullanılır.

⁃              İthalattan alınan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu muafiyeti vardır.

Görüldüğü üzere Serbest Bölge’ nin avantajları fındık sektöründe “sorun” olarak karşımıza çıkan, karşımızda duran mevzulardır.

Vergiler, bürokrasi, pazara erişim sorunları, atıl kapasite ve ölçek ekonomisinden uzak yapı rekabetçi ortamın tesisini önlerken, piyasada tekelleşmeye de fırsat yaratabilmektedir. Serbest Bölge, tüm bu yapısal ve kronik çarpıklıkları reel ve kalıcı olarak çözme kabiliyetinde sahiptir.

Fındık sektörü ihracata yöneliktir. Küresel rekabet şartlarına göre şekillenip avantajlarla desteklenmesi maliyetleri düşürürken kârlılığı da artıracaktır. Bu manada Serbest Bölge önemli ve anlamlıdır.

Ziver KAHRAMAN
Ordu Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı