18.5 C
Ordu
25 Haziran 2024, Salı

IPARD II Dönemi 2024 Yılı Çağrı Takvimi Başlamıştır

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 2024 Yılı Çağrı Takvimi yayınlanmıştır.

Sayın üyemiz;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 2024 Yılı Çağrı Takvimi yayınlanmıştır.

Desteklenecek yatırımlar;

  • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ( Başvuru dönemi: Mayıs 2024)
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme ( Başvuru dönemi: Temmuz 2024)
  • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Başvuru Dönemi: Ağustos 2024)
  • Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine ve Ekipman Destekleri ( Başvuru Dönemi: Eylül 2024)

Detaylar için https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20III%20-%202024%20Y%c4%b1l%c4%b1%20%c3%96n%20%c4%b0lan%c4%b1-v3.pdf