TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun İlimizi Ziyareti

TOBB Başkanımız önce borsamızı ziyaret edip ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek burada Ordu İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısını gerçekleştirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında akdedilen “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülen “81 İle 81 Okul Kampanyası” sonucunda ilimize kazandırılan “TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” nin resmi açılış törenini gerçekleştirmek üzere gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 10 Şubat 2022 tarihinde ilimizi ziyaret ettirler. Okul açılışı ardından ilimizden ayrılan sayın bakandan sonra TOBB Başkanımız önce borsamızı ziyaret edip ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek burada Ordu İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

“Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” nin açılışında söz alan Hisarcıklıoğlu şunları ifade etti;

“Allah emeklerinden razı olsun. Bundan sonra da hem eğitim hem de mesleki alanlarda özel sektörümüze verdiği destekler için kendisine müteşekkiriz. Bu okul eğer açılış noktasına geldiyse bakan yardımcılığı ve bakanlığında çok emekleri var. Bunu hiç unutmamak lazım.”

“Bizim 70’inci yıl dönümümüz. Kurucularımızı ve bugüne kadar emeği geçen herkesi minnetle ve saygıyla yâd ediyoruz. Çünkü onların mirası üzerine götürüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine güç veren, birlikte çalışmaktan keyif duyduğum tüm oda, borsa ve üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. Bu vizyonla hareket ettik. En önemli yatırım alanı olarak da ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç olduğunu duyduk. TOBB olarak bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkemize ve gençlerimize kazandırdık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz.”

“2002 yılında bu tarafa 81 ilde 200 bin öğrenci kardeşimize her yıl oda ve borsa aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz.”

“Yükseköğretimde de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ederek elimizi taşın altında koyduk. Ülkemize ve iş dünyamızı geleceğe taşımak için 2003yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kurduk. Bugün bu üniversite genç olmasına rağmen lider üniversiteler arasında yer almaktadır.”

“Ama biz bundan durmuyoruz. Yeni ve daha büyük bir işe giriyoruz. TOBB olarak geçen gün Sayın Bakanımızla imzaladığımız protokol kapsamında oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçede 154 yeni okul hareketini başlatıyoruz.“

Borsamıza yapılan ziyarette TOBB Başkanımızı meclis üyelerimiz ve personellerimiz karşıladı. Yönetim Kurulu Başkanımız TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ;
Sayın Başkanım,

Sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum.

Hoş geldiniz efendim!

Sayın Başkanım, değerli hazirun!

Ordu Ticaret Borsası, 1936 yılında, bizzat Atatürk tarafından imzalanarak onaylanan kuruluş nizamnamesi ile ihdas edilmiştir. Kurulduğu günden beri de kesintisiz hizmet vermektedir. Ana kotasyon maddesi “Fındık” olan Ticaret Borsaları arasında işlem hacmi yönünden lider borsayız. 2021 yılı itibariyle işlem hacmimiz 14 milyar lira civarındadır. Bu, bir önceki yıla göre işlem hacmimizin %86 arttığı anlamına gelmektedir. 2021 yılında “Tescil muamele âdetimiz” 21 bindir ve bir önceki yıla göre yaklaşık %10’luk artış söz konusudur. Borsamızdaki işlemler, hem tutar hem de miktar bazında artmıştır. Ticaret Borsaları müsbit evraka dayalı işlem yapmakta olup bu işlemler sonucunda ortaya çıkan verileri de reeldir. Reel rakamların olduğu yerde faraziye yer yoktur.

Sayın Başkanım,

Söz fındıktan açılınca bizler, bu konuda haklı bir gurur taşıyarak sözü uzatırız. Üretim ve ticaretinde lider olduğunuz “fındık” bu manada üretim ve ticaret desenimizin “Amiral Gemisi” dir. 2021 takvim yılında fındık ihracatında rekor kırılarak 345 bin ton iç fındık ihraç edilmiş ve karşılığında 2 milyar 260 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. En çok ihracat yapan firmalar sıralamasına giren firmalardan 4 tanesi, borsamız üyesidir. Bu firmalarımız gurur vesilemizdir. Ordu Ticaret Borsası, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 7. Dönem akredite olan kurumlardan biridir. Sayın başkanımızın ifadeleriyle bu, şu demektir; Ordu Ticaret Borası Avrupa Birliği ülkeleri standardında beş yıldızlı hizmet vermektedir. Akreditasyon Sistemi, oda ve borsalara çok şey katmış ve onları geleneksel kurumlar olmaktan çıkartıp; çağdaş, vizyoner, dünya ile konuşabilen, farkındalık yaratan, sosyal ve ekonomik hayatın nabzını tutan, mühür basıp kâğıt katlayan değil de var oldukları kentte kanaat odağı hâline gelen kurumsal yapılara evirmiştir.

Sayın Başkanım,

Hâlâ yaşamakta olduğumuz pandemi, tehditler ihtiva ettiği kadar fırsatlar da yaratmıştır. Pandemi nedeniyle “Salon Satışı” nı hayata geçiremesek de Stratejik Planımızda “E-Fındık” diye ifade ettiğimiz “elektronik satış salonu“ vizyon ve hedefini ortaya koyduk. Önümüzdeki dönem hedeflerimizden biri budur. Ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yapıp hayata geçiren borsamızın bu projelerine ait çıktıları, üyelerimiz, paydaşlarımız ve sizlerle paylaşıyoruz. Bu manada çalışkan bir ekibe sahibiz ve “marifet iltifata tabidir” anlayışının bir gereği olarak çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim.

Sayın Başkanım,

Ordu Ticaret Borsası “Gücünü Üyelerinden Alan Kurum” şiarıyla çalışmaktadır. Üyelerimizden aldığımız öneri, şikâyet ve talepler nezdindeki sunumumuzu biraz sonra gerçekleştireceğimiz “Ordu İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı” nda dikkatlerinize sunacağız. Ben, sizleri burada, fındık sektörünün odağında 86 yıldır abide misali hizmet veren kurumda, ağırlıyor olmanın mutluğunu bir kere daha ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim! şeklinde hitap ettiler.


Ordu TSO’da gerçekleştirilen müşterek toplantıya Ordu TB- Ordu TSO- Fatsa TB- Fatsa TSO- Ünye TB- Ünye TSO meclis üyeleri katıldılar. Müşterek toplantıda konuşan borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman şunları söyledi;

Sayın Başkanım!

Sizleri şahsım ve kurumun adına saygıyla selamlıyorum.

Hoş geldiniz efendim!

Sayın Başkanım!

Biz, her türden sorunumuzu, önerilerimizi ve taleplerimizi size iletirken zaman ve mesai mevhumu gözetmiyor ve bizzat siz böyle olmasını istiyorsunuz. O nedenledir ki üyelerimizden aldığımız her türden öneri, talep ve sorunları anında sizlerle paylaşıp gerektiğinde lobicilik faaliyetleriyle çözüme ulaştırdığımızı tereddüt etmeden üyelerimizle paylaşıyoruz!

Sayın Başkanım!

Tacirlik mesleğine standardizasyon getirilmesi konusunu yıllara sâri olarak çeşitli defalar, çeşitli vesilelerle istişare ettik. Konuya sizlerin de hassasiyetle yaklaştığını ve bu konuda esaslı çalışmalar olduğunu bilmekteyiz. Unvanımızda bulunan “Ticaret” ibaresi tüccar ve sanayici olan tacirlerimizi ifade etmektedir ve dolayısıyla tacirlerimizin menfaatine ve imajına dair işlerle iştigaliz.

Tacirlik gibi “basiret ve süreklilik” gerektiren bir mesleğe sahip olmak bu kadar kolay olmamalıdır. Teşebbüs hürriyeti maskesiyle “haksız rekabet” yaratan örneklerden mustaribiz. Bugün nasıl ki önüne gelen bir berber dükkânı, bir ekmek fırını, bir eczane açamıyorsa ve bu meslek dalları için nasıl ki bir takım şartlar ve sahip olunması icap eden standartlar varsa, tacirlik mesleği için de böylesine bir silsile olmalıdır. Bu durum mesleğimizin itibarını koruyacak ve kıymetini muhafaza edecektir. Biz, bu konuda üyelerimizle sürekli istişare ve antak hâlindeyiz.

Sayın Başkanım!

Üyelerimiz ile sürekli temas ve iletişim hâlindeyiz, yaptığımız anketlerde, yüz yüze görüşmelerde “finansmana erişim” konusunun her dönem önem arz ettiğini görüyoruz. Bu durumu da hemen sizlerle paylaşıyoruz ve aksiyon olarak da “Nefes Kredisi” hayata geçiyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmadan mütevellit ekonomik hayatta yaşanan maliyet sorunu karşısında, finansmana erişim sorunu yaşanmaktadır. Türk iş dünyasının en geniş tabanlı yapısı olan camiamız için, geçmiş dönemlerde olduğu gibi içinde bulunduğumuz dönemde de düşük faizli ve uygun vadeli “Nefes Kredisi Protokolü” hayata geçirilmelidir.

Sayın Başkanım!

Bir diğer önemli talebimiz de ulaşım altyapısına dairdir. “Ordu-Giresun Havaalanı” talep ettiğimiz dönemde sizin Ordu’da yaptığınız konuşma ve verdiğiniz mesajın motivasyon gücü hafızamızdadır ve tarihe kalmıştır. Yani sizin uğurunuza inanıyoruz. Ancak hayat devam ediyor ve sorunlar bitmiyor, bugün havaalanımızdan diğer kentlere ve yurtdışına karşılıklı seferler konulması hususundaki talebimize ve lobi çalışmamıza katkınızı istirham etiğimiz detaylı yazımız da tarafınıza arz edilmiştir. Bölge olarak çok önem verdiğimiz bir diğer altyapı meselesi de “Samsun- Sarp Demiryolu Projesi” nin yatırım programına alınıp, kentlerin güneyinden geçecek bir hat ile yatırımın tamamlanmasını talep ediyoruz. Tüccar ve sanayicinin temsilcisi olmamız ve ekonomik yelpazenin “Ticaret” kanadında bulunmamız hasebiyle, güvenli, kütlesel taşımaya en uygun, kentleri birbirine perçinleyen demiryolu kanalını önemsiyoruz, istiyoruz. En etkili ve güvenli ulaşım kanalı olan demiryolu, bölgemizin büyüme ve kalkınma sürecine kesinlikle olumlu katkı sağlayacaktır.

Biz Ordulular, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları ile tıpkı havaalanında olduğu gibi, tıpkı üniversitede olduğu gibi, demiryolu talebinde de aynı inanç, kararlılık ve işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu gündemle kapınızı çalacak ve Ankara’da bu talebimizi ilgililere ulaştırmak için desteğinizi alacağız.

Sayın Başkanım!

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, bizler için size ulaşmak ve taleplerimizi iletmek kapısı hep açıktır, gösterdiğiniz bu güven ve ilgiden dolayı üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken sizi ağırlıyor olmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu bir kere daha belirtmek ister, saygılar sunarım.

Ordu İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısını gerçekleştiren Başkanımız M. Rifat Hisacıklıoğlu, meclis üyelerimiz ile üyelerimizin talep, istek ve önerileri dikkatle dinleyip notlarını aldılar. Enflasyonun tek haneye düşmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, enflasyon düştüğünde ekonomik anlamda tim sorunların da kendiliğinden çözüldüğünü tecrübe ettiğimizi ifade ettiler. Girişimcilerin asla umutsuzluğa düşmeleri gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini ifade ettiler. Enerji fiyatlarının yüksekliği, girdi maliyetleri gibi birçok sorunun ele alındığı istişare toplantısında “Samsun- Sarp Demiryolu” gibi ve “Fındık piyasası” gibi bölgeye has hususlar da gündeme alındı.


Ordu TB ve Ordu TSO Meclis üyelerine söz veren Hisarcıklıoğlu, Meclis üyelerinden gelen talep, öneri ve şikâyetleri dikkatle dinleyip not alırken “Biz, tüm bunları Ankara’da sizin adınıza takip edeceğiz. Biz, sizin için bu makamlardayız” dediler. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. M. Hilmi Güler de katıldılar ve kentimize inovatif anlam katmak adına yürüttükleri projelerden bahsettiler. TOBB Başkanımızın Ordu programı 11 Şubat 2022 tarihinde Fatsa ve Ünye ilçelerimizdeki Oda ve Borsalarımızı ziyaret ile programlarına icabet ederek devam etti.

Borsamızın Meclis Seçimleri Gerçekleştirildi; Ziver Kahraman Güven Tazeledi

1 Ekim 2022 Cumartesi günü borsamız meclis üyeleri seçimlerini gerçekleştirdik.

Ferrero Hakkında Ortak Basın Açıklaması

“haksız rekabet” ile  “tekelleşme” iddia ve emareleri tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.

MEB ve TOBB Arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmzalandı

TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 25-31 Ağustos 2022