-1.7 C
Ordu
27 Ocak 2023, Cuma

3.Fındık Şurası

Fındık Şurası (10-14 Ekim 2004)

3.Milli Fındık Şurası 10-14 Ekim 2004 tarihinde Giresun’da yapıldı.Atatürk dönemi hariç diğer dönemlerde fındıkta uygulanan yanlış politikalardan dolayı dünya üretiminde %75 gibi bir paya sahip olduğumuz fındığın sorunlarından hareket eden Düzenleme Komitesi ,fındık ile ilgili tüm çevrelere şuraya katılım çağrısı yaptı. Katılım çağrısı ile birlikte gönderilmiş olan yazıda Atatürk döneminde fındığın ilk ve tek milli mahsulümüz olarak ilan edildiğine dikkat çekilmiş ve 1.Milli Fındık Kongresi ile İş Şirketi’nin İhracatçılar Birliği’ne dönüştüğü,ilk üretici birliği olan Fiskobirlik’in kurulduğu ve daha sonra Fındık Araştırma Enstitüsüne dönüşen Fındık İstasyonunun kurulduğu hususunda bilgi verilmiştir. Sonraki dönemlerde fındık ile ilgili çevrelere siyasi mantık ile yaklaşıldığı için bu ürün ile ilgili hassasiyetlerinde ortadan kalktığı iddia edilen yazıda halen 3.sü yapılmamış olan fındık şurasının bu gün onuncusunun hatta yirmincisinin yapılıyor olması gerektiği iddia edilmektedir.

Giresun İl Özel İdare Kültür Sarayında yapılan 3.Fındık şurası için 70 sivil toplum kuruluşu,8 siyasi parti ve 20 dolayında medya temsilcisinin yer aldığı bir Düzenleme Kurulu oluşturulmuş ,her kesimden ve özellikle üniversitelerden fındık hakkında tebliğler alınarak fındığın sorunlarına esaslı çözümler getirilmesinin planlandığı belirtilmiştir. Şuranın ardından bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. Yayınlanan bu sonuç bildirgesi 29 maddeden ibaret olup özetle şunları içermektedir.

– Fındık dikim sisteminin verimlilik ve kaliteyi artıracak şekilde yenden düzenlenmesi

– Yeni kurulacak bahçelerde kalite ve standardı bozmayacak bilimsel tekniklere önem verilmesi

– İç ve dış pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin artırılması

– İç tüketimi etkileyen ve şekillendiren enstrümanlar için veri tabanı oluşturulması

– Fındık rekoltesi tespiti için Tarım Bakanlığı bünyesinde 8 kişilik bir ekip oluşturulması

– 2844 sayılı fındık dikim alanlarının saptanması ve sınırlandırılmasına ilişkin kanunun uygulanması

– Hasat zamanı Aflatoksin oluşumunu engelleyecek tedbirlerin alınması

– Fındığın içerdiği protein ve yağların insan sağlığı için önemli olduğu ,fındığın günlük öğünlerde tüketilmesi gerektiği

– Fındıkta sağlık birimi oluşturularak geliştirilmiş ürünlerin eczanelere ilaç olarak satışının yapılması gerektiği

– Fındıkla ilgili tüm kesimlerin çalışmalarına yön verecek bir fındık üst kurulunun kurulması

– Ekolojik fındık üretimine gereken önemin verilmesi

– Aflatoksin oranı fındığın ihracat miktarını çok yakından ilgilendirmektedir.Bu anlamda AB tarafından saptanmış olan aflatoksin oranına dikkat edilmesi

– Fındığın depolanmasına yeni teknolojilerin kullanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir.

 • Milli Fındık Politikası oluşturulması
 • Lisanslı depoculuk sistemine geçilmesi
 • Fındık Borsasının kurulması
 • Fındık Araştırma Enstitüsü modernize edilmelidir.
 • Fındığın hammadde olarak değil işlenerek katma değeri artmış bir şekilde ihraç edilmesi
 • Birim alda alınan verimin artırılması
 • “Dünya Fındık Merkezi” kurulması
 • Fındık fuarları düzenlenmeli
 • Fındık tarım işletmelerinin miras yoluyla parçalanıp küçülmesini engellemek için Miras Hukuku üzerinde değişiklik yapılması
 • 1.standart bölge için devlet sübvansiyonları uygulanması
 • Fındığı da kapsayan Tarım Sigortası Sisteminin uygulanması
 • Alternatif ürün kapsamında fındığın yerine üretilecek olan ürünler için verilen teşviklerin daha cazip hale getirilmesi
 • Fındığın mutlaka desteklenmesi gerektiği

Özetle yukarıda verdiğimiz sonuç bildirgesi konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilerek 3.Milli Fındık Şurası sona erdi.

F. Şurası / Çalıştayı