13.3 C
Ordu
4 Haziran 2023, Pazar

Fındık Çalıştayı 2013

Fındık Çalıştayı Değerlendirme Raporu

Trabzon’da 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenen Fındık Çalıştayı’nda “Fındık Yetiştiriciliği
ve Kültürel Uygulamalar, Üretim ve Destekleme Politikaları ve Ürün İşleme, Değerlendirme ve Dış
Ticaret” konularında oluşturulan çalışma gruplarının değerlendirmesi sonucu hazırlanan sonuç bildirisi
açıklandı…

Çalışma gruplarında; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlıklarından konu uzmanları, Üniversitelerden Bahçe Bitkileri Bölümlerinden fındık konusunda
uzman akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ve üreticiler yer aldı.

Çalıştayın sonucunda aşağıda yer alan konular üzerinde ağırlıklı olarak görüş birliği sağlanmıştır.

1. Ekonomik Verim Ömrünü Tamamlamış Fındık Bahçelerinde Yenileme Projesi hazırlanmalıdır. (Yeni çeşit, modern dikim sistemi)

2. Fidan Üretiminin Desteklenmesi

3. Damla Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

4. Fındıkta İTU ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

5. 2844 sayılı Fındık Dikim Alanlarının Belirlenmesi Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin uygulanması
Konusunda Gerekli Hassasiyet Gösterilmelidir.

6. Alan Bazlı Destekleme Ödemesine 2014 Sonrasında da Devam Edilmelidir.

7. Telafi Edici Ödemelerde, Alternatif Ürün Uygulamalarına Daha Fazla Destek Verilmelidir.

8. Çiftçilere sağlanan sertifikalı fidan kullanım desteğindeki 10 da bahçe tesisi sınırı, fındık bahçesi için 3 da düşürülmelidir.

9. Hasat, Harman, Depolama vb. Kayıplarının En Aza İndirilmesi Gereklidir.

10. Fındıkta Lisanslı Depoculuğu Geliştirmek İçin Sistemin Desteklenerek Üreticinin Yönlendirilmesi Gerekmektedir.

11. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamının Genişletilerek Sürdürülmesi
Gerekmektedir.

12. İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak İçin Ürün Çeşitlendirilmesine Yönelik Tedbirlerin Alınması Gerekmektedir.

13. Türk Fındığını Öne Çıkararak Markalaşmanın Sağlanması Gerekmektedir.

14. İhracatta Yeni Pazarların Geliştirilmesi İçin Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması Ve İhracat İşlemlerinin Kolaylaştırılması Gerekmektedir.

15. Yurtiçi Tüketiminin Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Gerekmektedir.

16. Fındık Çalıştayının Periyodik Olarak Farklı İllerde Devam Ettirilmesi.

F. Şurası / Çalıştayı