AB Ülkelerinde Fındık İhracatında Zorunlu Aflatoksin Testine Son

2002 yılından beri uygulamadaki süreç fındık ihracatçılarımızı zorlayıp ve ciddi zararlara sebep olmaktaydı.

Avrupa Birliği (AB) 17 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetesinde yayınladığı tüzük değişikliği ile “Türkiye menşeili fındık ve fındık mamullerinde aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı…” ifadesiyle zorunlu aflatoksin testini kaldırdı.

2002 yılından beri uygulamadaki süreç fındık ihracatçılarımızı zorlayıp ve ciddi zararlara sebep olmaktaydı. Uygulamanın hayata geçtiği tarihten bu yana gerek üretici gerekse ihracatçı temsilcileri olsun, her kesim kaldırılması noktasında lobicilik yapmaktaydı. Şu hâlde bu lobicilik faaliyetleri başarıya ulaşmıştır.

İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına Satılması

TCMB Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayınlamış ve talimat 03.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

AB Ülkelerinde Fındık İhracatında Zorunlu Aflatoksin Testine Son

2002 yılından beri uygulamadaki süreç fındık ihracatçılarımızı zorlayıp ve ciddi zararlara sebep olmaktaydı.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşüm

“Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 29.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı.

İhracatta Made in Türkiye Dönemi

Konuyla ilgili “2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazetenin 04.12.2021 Tarih ve 31679 sayılı nüshasında yayınlandı...